logo
logo
 
 
login
Banner
Banner
 
Home | o nás | tiskové zprávy | Člověk v tísni představuje novou službu pro Plzeň, Klatovy, Nýřany a Horšovský Týn / 28. 1. 2010
Člověk v tísni představuje novou službu pro Plzeň, Klatovy, Nýřany a Horšovský Týn / 28. 1. 2010

28. 1. 2010 Plzeň / Lidé se mohou odedneška obracet se svými problémy hned ve třech nových lokalitách na místní poradce Člověka v tísni. „V Plzni, nově v Klatovech, Nýřanech a Horšovském Týně zřizujeme kanceláře, které poskytují pracovní, finanční a kariérní poradenství. V rámci pilotního projektu STROP financovaného z Evropských sociálních fondů prostřednictvím OP LZZ poskytujeme vzdělávací a poradenskou službu pro osoby, které se dostaly do nepříznivé životní či sociální situace spojené s finančními problémy, nezaměstnaností nebo s volbou povolání“, vysvětluje aktivity obecně prospěšné společnosti manažerka projektu Lucie Routová.


Činnost Člověka v tísni se představila ve všech lokalitách prostřednictvím panelových diskuzí „Možnosti začleňování sociálně znevýhodněných lidí na trh práce“, kam byli sezváni místní představitelé samosprávy, sociální pracovníci, učitelé, policisté a pracovníci ostatních neziskových organizací v okolí. „Cílem diskuze bylo představit novou službu, nástroje a postupy vedoucí k tomu, aby lidé, kteří se ocitli v nepříznivých životních situacích, zvýšili svoje šance vstoupit na trh práce a uspět na něm“, sděluje ředitel regionální pobočky Člověka v tísni Tomáš Hirt. Se všemi zúčastněnými se diskutovalo o působení služby v následujících dvou letech v Plzeňském regionu.


V rámci setkání se také prezentovaly výsledky z výzkumných aktivit na poli dluhové problematiky, kterou se společnost dlouhodobě zabývá. Analýza „Index predátorského úvěrování“ upozorňuje na neetické praktiky největších poskytovatelů nebankovních úvěrů. „O tom, že analýza přinesla své ovoce, svědčí fakt, že od června, kdy byl index poprvé představen veřejnosti, změnily některé společnosti doposud užívanou praxi. Home Credit například zkrátil smluvní podmínky, Cetelem zrušil úrok z prodlení, který uplatňoval nad rámec občanského zákoníku a firma Provident odstoupila od rozhodčí doložky“, podává výčet pozitivních změn autor analýzy Daniel Hůle. ¨
Po této úspěšné kampani se Člověk v tísni zaměřil prostřednictvím analýzy „Deklarovaná RPSN versus modelová RPSN“ na nejznámější české banky. „Výsledky výzkumu byly překvapující i pro nás“, upozorňuje Daniel Hůle a dále dodává: „Překvapily nás rozdíly mezi jednotlivými bankami. Na jedné straně je jedna banka, která uvádí sazbu RPSN na setinu shodně s námi vypočítanou sazbou RPSN, na straně druhé jedna z největších bank uvádí poloviční sazbu oproti té námi spočítané. Právě v důsledku výrazných nesrovnalostí jsme se rozhodli testované banky nejprve oslovit oficiálním dopisem, kde je upozorňujeme na zjištěné nedostatky a vyzýváme je k nápravě.“


Nejen vzrůstající dluhová problematika v české společnosti přivedla službu pracovního, finančního a kariérního poradenství od října 2009 do Plzně, kde již byla v omezené míře nabízena klientům v minulosti, ale také do dalších třech lokalit plzeňského regionu: Klatov, Nýřan a Horšovského Týna. „Poradenství poskytujeme v oblastech hledání nového zaměstnání, volby vhodné pracovní pozice či rekvalifikace, problémů se zaměstnavatelem, nebo pracovní agenturou jako zaměstnavatelem, jednání s Úřadem práce, problémů se zadlužením, nesplácením finančních závazků, nebo využívání nabídek pochybných či nevhodných finančních produktů“, vysvětluje náplň své práce poradce v Plzni a okolí Lenka Hollerová a dále dodává: „Navazujeme také spolupráci se školami, pro které máme připraveny praktické vzdělávací aktivity pro žáky vyšších ročníků, kteří se rozhodují, kam nasměrovat svůj život po ukončení základního, nebo středního vzdělání.“ Služba je však primárně založena na přímé práci s klienty ať už ve formě terénní práce, kdy poradce dochází do domácností, nebo ve formě konzultací na plzeňské pobočce na Mikulášském náměstí 17, nebo v klatovské kanceláři na Vídeňské 9/4, nebo v nýřanské kanceláři na Revoluční 1071, nebo v kanceláři v Horšovském Týně na Nádražní 73.

 
 
 
 
   
 
 
 

BLOVICKO

DOMAŽLICKO

HORŠOVSKOTÝNSKO

KLATOVSKO

NEPOMUCKO

NÝŘANSKO

PLZEŇSKO

PŘEŠTICKO

ROKYCANSKO

STODSKO

 
 
 
   
 
Poslední aktualizace:06. 06. 2014, 16:37

Copyright © 2009 Člověk v tísni, o. p. s. | pobočka PLZEŇ. Všechna práva vyhrazena.
Designed by Ondřej Polony | Powered by Joomla!