pp

Metodický list č.18

Práce přesčas, příplatky, náhrada mzdy
a převedení na jinou práci

Práce přesčas

 • Zaměstnavatel může ve výjimečných případech nařídit práci přesčas, a to max. 8 hodin v jednotlivých týdnech a max. 150 hodin za kalendářní rok.
 • Za každou práci přesčas musí zaměstnavatel zaplatit příplatek.
 • Místo příplatků ke mzdě je možno dohodnout náhradní volno za přesčasy.
 • Pokud je práce přesčas již zahrnuta ve smlouvě, klient nemá nárok na proplacení přesčasů prvních 150 hodin, další již ano.

Příplatky

 • Za hodiny odpracované přesčas (o 25 %),
 • za práci ve svátek (o 100 %),
 • za práci v noci nebo o víkendu (o 10 %),
 • za práci ve zdraví škodlivém prostředí.

Náhrada mzdy

Částka vypočítávaná z průměrné mzdy, kterou dostane zaměstnanec za dny, kdy nepracuje, ale náleží mu nárok na mzdu (např. dovolená, svátek, návštěva lékaře, stěhování, svatba, pohřeb atd.).

Převedení na jinou práci

Zaměstnavatel musí zaměstnance převést na jinou práci, pokud:

 • nemůže vykonávat práci ze zdravotních důvodů (podle lékařského posudku),
 • je zaměstnankyně těhotná, kojící nebo matka dítěte mladšího 9 měsíců (pokud práce ohrožuje její zdraví),
 • pracuje v noci a podle lékařského posudku toho není schopen,
 • porušuje pracovní kázeň,
 • je trestně stíhaný (např. pro majetkovou trestnou činnost),
 • nastane živelní katastrofa nebo jiné nepříznivé klimatické podmínky.

Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat.

Více viz § 41 zákoníku práce.

pp
  Metodika je financována v rámci projektu „Programy pracovní a finanční asistence STROP“ z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.